วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

งานวิจัยทางการแพทย์เครื่องฟอกอากาศจี-ไลฟ์

ประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ
ภายในห้องของเครื่องฟอกอากาศจี-ไลฟ์

โดย ศ.นพ. บุญเจือ ธรณินทร์ 
คณะทำงานด้านสารก่อภูมิแพ้และ Aerobiology 
สมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย


บทคัดย่อ : การกำจัดสารก่อภูมิแพ้ภายในห้องอยู่อาศัยเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้ที่ ได้ผลดี เครื่องฟอกอากาศจี-ไลฟ์ ใช้หลักการกรองอากาศและฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน ใช้รังสีอุลตราไวโอเล็ตทำลาย เชื้อ จุลินทรีย์เป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนปล่อยอากาศสะอาดเข้าสู่ห้องที่อยู่อาศัยที่ปิดทึบ อากาศบริสุทธิ์ปราศจากสาร ก่อภูมิแพ้ ฝุ่นละออง และกลิ่นจะไหลเข้าภายในห้องแทนที่อากาศเสียและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศซึ่งจะถูกขับ ออกไป ได้ทำการตรวจชนิดและปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศภายในห้อง ได้แก่ เกสรพืช สปอร์ของเชื้อรา และ แบคทีเรีย ก่อนและหลังการทำงานของเครื่องฟอกอากาศจี-ไลฟ์ และเปรียบเทียบกับคุณภาพอากาศภายนอกห้อง ณ เวลาต่างๆหลังการใช้เครื่องมือ โดยใช้ Burkard Personal Volumetric Air Sampler และ Burkard Air Sampler for Agar Plate และตรวจวัดคุณภาพของอากาศ ได้ผลว่าปริมาณเกสรพืช สปอร์ของเชื้อรา แบคทีเรียในอากาศ ลดลง ร้อยละ 60 เมื่อ 24 ชั่วโมงหลังใช้เครื่อง ปริมาณของออกซิเจนถูกควบคุมให้คงที่ไม่ลดลง ความชื้นสัมพัทธ์ และ อุณหภูมิห้องไม่เปลี่ยนแปลง 

ผลการวิจัยสรุปว่า : เครื่องฟอกอากาศจี-ไลฟ์ สามารถลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ภายในห้องพักอาศัยได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังสามารถเพิ่มคุณภาพอากาศภายในห้องด้วย 

 ผลงานวิจัยเบื้องต้นทางการแพทย์ (213KB)
 รายงานฉบับสมบูรณ์ของงานวิจัยทางการแพทย์ (695KB)
บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
333/22 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 

มือถือ(ฮ๊อตไลน์):081-422-7309  (ทุกวัน)
เวบไซต์:http://www.glifeairpurifier.com
อีเมล:vichien.glifegmail.com

ระบบฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน


ก่อนที่เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ จะส่งอากาศไปในห้อง จะนำอากาศภายนอกฝ่านระบบการกรองและฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน อัดอากาศผ่านฟิลเตอร์ต่างๆ กรองตั้งแต่ฝุ่นระดับหยาบสุดจนถึงละเอียดสุด และ ฆ่าเชื้อไวรัส เชื่อแบคทีเรีย ดังนี้

Pre Filter คือการกรองฝุ่นหยาบ ด้วยไส้กรองฝุ่นหยาบ

Activated Carbon Filter 1 คือไส้กรองถ่านกัมมันต์ ซึ่งเลือกใช้ถ่านคุณภาพสูง บรรจุลงในรังผึ้งเล็กๆ จำนวนมากภายในตัวไส้กรอง แต่ละรังผึ้งได้อัดเม็ดถ่านจนเต็มเซลและมีความหนาแน่นของเม็ดถ่านสูงเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาไม่ให้เล็ดลอดผ่านไปได้

Activated Carbon Filter 2 คือไส้กรองถ่านกัมมันต์ตัวที่สอง ซึ่งออกแบบจัดวางเยื้องกับไส้กรองถ่านกัมมันต์ตัวแรก เพื่อดักกลิ่นที่อาจเล็ดลอดผ่านไส้กรองตัวแรกไปได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า อากาศบริสุทธิ์และสะอาดจริงULPA Filter คือไส้กรองละเอียดชั้นสุดท้าย ใช้ไส้กรองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพสูงที่สุดในการขจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรค โดยมีประสิทธิภาพการกรองถึง 0.12 ไมครอน จึงสามารถกรองฝุ่นละออง มลพิษต่างๆ เชื้อแบตทีเรียทุกชนิด และเชื้อไวรัสบางชนิด

UV Lamp คือหลอดยูวี (UV-C) สำหรับฆ่าเชื้อโรค หรือเชื้อไวรัส ที่อาจเล็ดลอดผ่านมา

ข้อมูลจำเพาะเครื่องฟอกอากาศจี-ไลฟ์

เครื่องฟอกอากาศจี-ไลฟ์ เป็นระบบฟอกอากาศ ที่พัฒนามาจากระบบเติมอากาศของอาคารขนาดใหญ่ กับระบบ Positive Pressure ของห้องปลอดเชื้อแบบโรงพยาบาลเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ ฝุ่น ละออง สารก่อภูมิแพ้ เพิ่มปริมาณออกซิเจน ภายในห้องปรับอากาศ ภายในตัวเครื่อง แยกเป็น 3 ระบบ

Fresh Air Plus Dust Free®

ระบบฟอกอากาศบริสุทธิ์ที่ปราศจากกลิ่น ควันและฝุ่นละออง เชื่อโรค แบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ต่างๆ โดยนำอากาศจากภายนอก ผ่านขั้นตอนการฟอกกำจัดฝุ่นและเชื้อโรค แล้วส่งอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปในห้อง

PPS® (Positive Pressure System)

เป็นระบบที่ทำให้ภายในห้องมีความกดอากาศมากกว่าภายนอกเล็กน้อย ซึ่งเป็นหลักการในการทำห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล ระบบนี้จะทำหน้าที่เติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้องตลอดเวลา จนกระทั่งภายในห้องมีความกดอากาศมากกว่าภายนอกเล็กน้อย ในทันทีที่ภายในห้องมีความกดอากาศเพิ่มขึ้น อากาศส่วนเกินภายในห้องจะไหลออกสู่ภายนอกผ่านซอกประตู หน้าต่างและรูรั่วต่างๆตลอดเวลา จึงทำให้ฝุ่นละอองและมลพิษจากภายนอกห้องไม่สามารถไหลย้อนเข้าไปในห้องได้

UV-C , Germicidal Ultraviolet
ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ค ในขั้นตอนสุดท้ายของตัวเครื่องก่อนส่งอากาศบริสุทธิ์ออกจากตัวเครื่องสู่ภายในห้อง แสงอัลตราไวโอเล็คชนิดพิเศษสำหรับฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในห้องผ่าตัด ระบบนี้ใช้สำหรับช่วยฆ่าเชื้อไวรัสขนาดเล็กมากที่อาจเล็ดลอดผ่านระบบฟอกกรองมาได้

บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
333/22 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 

มือถือ(ฮ๊อตไลน์):081-422-7309  (ทุกวัน)
เวบไซต์:http://www.glifeairpurifier.com
อีเมล:vichien.glifegmail.com

หลักการทำงานเครื่องฟอกอากาศจี-ไลฟ์

จี-ไลฟ์ เป็นระบบฟอกอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มออกซิเจนสำหรับห้องปรับอากาศ ฟอกอากาศจากภายนอกห้องแล้วส่งเข้าในห้องโดยตรง แตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไปซึ่งฟอกอากาศภายในห้อง หรือจากหลังเครื่องมาหน้าเครื่อง 

สิ่งที่ได้จากการใช้เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์

ปกป้องท่านจาก ฝุ่นละออง เชื้อโรค ควัน ลดมลพิษ ลดสารก่อภูมิแพ้ ช่วยบรรเทาหรือหายจากภูมิแพ้ ลดอาการจาม จากฝุ่น ลดกลิ่น ปัญหาห้องเหม็นอับ 

ช่วย เพิ่มปริมาณออกซิเจน (คุณสมบัตินี้เครื่องฟอกอากาศทั่วไปไม่มี/ทำไม่ได้) เพิ่มปริมาณการหมุนเวียนออกซิเจนในห้องปรับอากาศ ให้เพียงพอต่อร่างกาย ช่วยให้หลับสบาย ตื่นนอน ด้วยความสดชื่น ไม่อ่อนเพลีย ไม่ง่วง ช่วยบรรเทาการนอนกรน หายใจลึก หายใจได้เต็มปอด สูดอากาศสดชื่น , อัตราขั้นต่ำของอากาศใหม่ที่ร่างกายมนุษย์ต้องการ คือ 7 ลบ.ฟุต ต่อนาที (CFM) ข้อมูลจาก www.epa.gov (US Environmental Protection Agency)

รักษาระดับความชื้นภายในห้องให้คงที่ เหมือนเปิดหน้าต่างแต่ไม่มีฝุ่นเข้ามารบกวน ช่วยแก้ไขปัญหาผิวแห้ง และคอแห้ง หิวน้ำ หากติดตั้งในห้องนอน หรือต่างจังหวัด ช่วงหน้าหนาวหรือหลังเที่ยงคืนเมื่ออุณภูมิภายนอนลดลง หรือวันฝนตก สามารถปิดเครื่องปรับอากาศ โดยเปิดเครื่องฟอกอากาศและเปิดพัดลมแทนได้ โดยอากาศยังคง สดชื่น เย็นสบาย หลับสบายไม่อึดอัด หายใจสะดวก หายใจได้ลึก , หรือในห้องทั่วไปสามารถปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดเครื่องฟอกอากาศและเปิดพัดลมแทนได้ โดยอากาศยังคง สดชื่น เย็นสบายจากแรงลม หลับสบายไม่อึดอัด หายใจสะดวกจากการหมุนเวียนของอากาศ 

ช่วยท่านทำความสะอาดห้องน้อยลง ห้องเกิดสภาวะ Positive Pressure * เพราะระบบบังคับทิศทางการเข้าของอากาศในทิศทางเดียว คือจากช่องที่เจาะ อากาศที่อยู่ในห้องเดิมจะถูกดันออกผ่านทางซอกเล็กๆตลอดเวลา เช่นซอกประตู หน้าต่าง หรืออื่นๆ ดังนั้นฝุ่นภายนอกจะไม่เข้ามาภายในห้อง ผ่านช่องทางเดิมเหล่านั้น โดยลมอ่อนๆ (20-85 CFM) นี้ก็จะไม่ทำให้แอร์สุญเสียอุณหภูมิ แบบใช้พัดลมดูดอากาศ

* Positive Pressure Room คือห้องที่มีความกดอากาศมากกว่าภายนอก ทำให้อากาศจากภายในไหลออกนอกห้องตลอดเวลา เป็นระบบที่นำอากาศดี ไปไล่อากาศเสียออกจากห้อง ซึ่งในขณะที่อากาศภายในห้องไหลออกนอกห้องอยู่นั้น อากาศภายนอกจะไม่สามารถไหลย้อนเข้าไปในห้องได้ ด้วยเหตุนี้ภายในห้องจึงสะอาด เราเรียกห้องแบบนี้ว่า Clean Room หรือห้องสะอาด ซึ่งมีใช้อยู่ทั่วไปในห้องปลอดเชื้อตามโรงพยาบาล เช่น ห้องผ่าตัด ห้องปลอดเชื้อ ห้องพักฟื้น เป็นต้น

บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
333/22 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 

มือถือ(ฮ๊อตไลน์):081-422-7309  (ทุกวัน)
เวบไซต์:http://www.glifeairpurifier.com
อีเมล:vichien.glifegmail.com

เปรียบเทียบ เครื่องฟอกอากาศ

ห้องปรับอากาศทั่วไป

ในห้องปรับอากาศทั่วไป หรือห้องปิด อุณภูมิจะรู้สึกเย็นสบาย แต่สิ่งที่ขาดไปคือออกซิเจนหรือการหมุนเวียนอากาศ เพราะร่างกายต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลา ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดภายในห้องปิด อากาศไม่หมุนเวียน 

เมื่ออยู่ในห้องนานๆ ออกซิเจนถูกใช้หมดไปอย่างช้าๆ โดยเฉพาะช่วงเวลานอนจะรู้สึกได้ชัดเจน จะมีอาการอ่อนเพลีย เหมือนชั่วโมงพักผ่อนเพียงพอ แต่ก็รู้สึก คล้ายพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือนอนไม่พอทั้งที่นอนมากกว่า 8 ชม. ง่วง เพลีย หลับไม่สบาย ไม่สดชื่น นอนกรน อึดอัด สูดหายใจไม่เต็มปอด ในห้องปรับอากาศทั่วไป หากสังเกตุ ปรกติจะหายใจปรกติจะสั้นถี่ รู้สึกไม่อยากหายใจลึกๆ รู้สึกอยากสูดอากาศนอกห้อง จาม ผิวแห้ง และคอแห้ง หิวน้ำ เจ็บป่วยเป็นหวัดหรือะโรคทางเดินหายใจ บ่อย เรียกว่า Sick Building Syndromebr 

มีมลพิษสะสมภายในห้อง เช่น ฝุ่นละออง ฝุ่นจากภายนอก ฝุ่นผ้า สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นอับเหม็น อับชื้น เชื้อโรคต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ และโรคทางเดินหายใจ
เครื่องฟอกอากาศทั่วไป

การใช้เครื่องฟอกอากาศแบบ ตั้งวางอยู่ในห้อง ยี้ห้อชั้นนำตามท้องตลาดทั่วไป จะฟอกอากาศเดิม จากหลังครื่อง ส่งมาหน้าเครื่องเท่านั้น ช่วยแก้เรื่องฝุ่นภายในห้อง ได้ระดับนึง เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ เพราะเป็นห้องปิด การหมุนเวียนอากาศมีน้อย อากาศใหม่ และฝุ่นภายนอก จะผ่านประตู ซอกประตูซอกหน้าต่างเข้ามาเสมอๆ ซึ่งควบคุมคุณภาพอากาศที่เข้ามาไม่ได้

เครื่องฟอกอากาศทั่วไป ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองภายใน เรื่องเชื้อโรค แต่ไม่ได้ทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศหรือเพิ่มปริมาณออกซิเจนในห้อง เมื่ออยู่ในห้องนานๆ ออกซิเจนถูกใช้หมดไปอย่างช้าๆ จะมีผลกระทบต่อร่างกาย หรือรู้สึกเช่นเดียวกับห้องปรับอากาศทั่วไป

บางห้องอาจมีพัดลมดูดอากาศออกจากห้อง แต่ด้วยความแรงของพัดลม ห้องเสียอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้น อากาศใหม่และออกซิเจน จะผ่านซอกประตูซอกหน้าต่าง มาแทนที่อากาศที่ถูกดูดออกไปเหมือนเดิม ซึ่งควบคุมคุณภาพและฝุ่นไม่ได้ การเปิดหน้าต่างก็เช่นกัน

เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์

เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ นำอากาศจากภายนอกอัดผ่านระบบกรองและฟอกอย่างดีแบบเครื่องปรับอากาศอย่างดีทั่วไป ได้อากาศที่สะอาด และปริมาณออกซิเจนที่สูง ส่งเข้าไปภายในห้องอย่างต่อเนื่อง ช้าๆ * เพราะควบคุมทิศทางการหมุนเวียนอากาศ ให้เข้าในทิศทางเดียว ห้องมีความดันสูงกว่าภายนอกเล็กน้อย อากาศเก่าและฝุ่นจึงถูกดันออกนอกห้อง 

ฝุ่นละออง สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อโรคต่างๆ ก็ไม่สามารถไหลย้อนเข้ามาได้ เพราะอากาศถูกดันออกตลอดเวลา ภายในห้องจะมีอากาศที่สะอาด และปริมาณออกซิเจนหมุนเวียนอยู่สูง เป็นเทคโนโลยี หรือหลักการแบบเดียวกับ ห้องปลอดเชื้อ ห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น ห้องแล็ป ของโรงพยาบาล 

* อัตราขั้นต่ำของอากาศใหม่ที่ร่างกายมนุษย์ต้องการ คือ 7 ลบ.ฟุต ต่อนาที (CFM) ข้อมูลจาก www.epa.gov (US Environmental Protection Agency)

บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
333/22 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 

มือถือ(ฮ๊อตไลน์):081-422-7309  (ทุกวัน)
เวบไซต์:http://www.glifeairpurifier.com
อีเมล:vichien.glifegmail.com

เครื่องฟอกอากาศจี-ไลฟ์ แตกต่าง จากเครื่องฟอกอากาศทั่วไป

อากาศเป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้ เช่นเดียวกับ น้ำ และอาหาร ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ในที่โล่งจะมีปริมาณออกซิเจนประมาณ 21% ที่เหลือเป็นก๊าซอื่น ๆ ภายในห้องปิดหรืออาคารการใช้เครื่องปรับอากาศทำหน้าที่เพียงปรับอุณหภูมิหรือทำความเย็นให้รู้สึกเย็นสบายเท่านั้น เครื่องปรับอากาศไม่ได้เพิ่มปริมาณออกซิเจน หรือทำอากาศภายในห้องให้สะอาด ดังนั้นการอยู่ในห้องปรับอากาศนานๆ ก็ไม่ต่างจากอยู่ในกล่องปิด ออกซิเจนในอากาศจะมีปริมาณที่น้อยลง ซึ่งโดยปรกติออกซิเจน หรืออากาศใหม่ในห้องปรับอากาศทั่วไปจะเข้าทางประตู หรือซอกต่างๆ ซึ่งควบคุมคุณภาพ ความสะอาด และปริมาณไม่ได้ และอากาศใหม่จะมาพร้อมกับฝุ่นหรือมลภาวะเสมอ นั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ในห้องปรับอากาศทั่วไป 

เครื่องฟอกอากาศจี-ไลฟ์ แตกต่าง จากเครื่องฟอกอากาศทั่วไป ตรงการไหลของอากาศ (Air Flow) คือเครื่องฟอกอากาศทั่วไป จะฟอกอากาศฝุ่นจากด้านหลังเครื่องส่งมาด้านหน้าเครื่อง และจะฟอกอากาศภายในห้องเท่านั้น ไม่เพิ่มปริมาณออกซิเจนหรือแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นจากภายนอก แต่เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ใช้หลักการเจาะช่องนำอากาศภายนอกซึ่งมีปริมาณออกซิเจนมากกว่า อัดผ่านระบบกรองและฟอก ได้อากาศสะอาดส่งเข้ามาในห้องอย่างช้าๆ โดยที่แอร์ไม่สูญเสียอุณหภูมิ อากาศใหม่ที่เข้ามาในทิศทางเดียว จะดันฝุ่นภายในพร้อมอากาศเสียออก หมุนเวียนอากาศในห้องตลอดเวลา และเป็นการป้องกันฝุ่นภายนอกย้อนกลับเข้ามา เป็นการแก้ปัญหา เรื่องฝุ่นและมลภาวะในห้องที่ต้นเหตุ และยังได้ปริมาณออกซิเจนในห้องที่เพิ่มขึ้น นี่คือข้อแตกต่างหลัก


บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
333/22 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 

มือถือ(ฮ๊อตไลน์):081-422-7309  (ทุกวัน)
เวบไซต์:http://www.glifeairpurifier.com
อีเมล:vichien.glifegmail.com